Sorteringsguide

01

Restavfall

Restavfallet är det som blir kvar när förpackningar och mat är utsorterat. Avfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el till bostäder.
02

Matavfall

Om du har möjlighet kan du sortera ut matavfallet och kompostera det i en egen hemkompost. Bor du i Lysekils eller Tanums kommuner kan du få separat hämtning av matavfall och bidra till en bättre miljö.
03

Färgade glasförpackningar

Sortera dina glasförpackningar i färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag på återvinningsstation.
04

Ofärgade glasförpackningar

Sortera dina glasförpackningar i färgat och ofärgat glas. Tag av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag på återvinningsstation.
05

Metallförpackningar

Konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler, metallock lämnas på återvinningsstation.
06

Pappersförpackningar

Mjölk- och cornflakespaket, wellpapp, papperslådor, omslagspapper, och papperspåsar lämnas på återvinningsstation.
07

Plastförpackningar

Mjukplast och frigolit, dunkar, burkar, flaskor, påsar och annat gjort av plast lämnas på återvinningsstation.
08

Tidningar och Trycksaker

Dags- och kvällstidningar, kataloger, magasin och reklamblad. Även pocketböcker, skrivpapper och kopieringspapper kan återvinnas.
09

Lysrör och glödlampor

Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De lämnas på återvinningscentral.
10

Batterier

Småbatterier kan du lämna till Samlaren, återvinningscentralen eller i batteriinsamlingens röda batteriholkar.
11

Farligt avfall

Rester av färg, lösningsmedel, lacknafta, växtskyddsmedel, nagellack, sprayburkar med innehåll kvar och kemikalier lämnas för särskilt omhändertagande på återvinningscentralen.
12

Grovavfall

Gamla möbler, trasiga pulkor och cyklar, utslitna mattor, större trasiga leksaker och skrymmande emballage. Avfall från hushåll som inte ska vara i kärlet.
13

Trädgårdsavfall

Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt, gräsklipp och annat organiskt avfall från trädgården lämnas tillsammans med trädgårdsavfall på återvinningscentralen.
14

Återbruk

Allt som inte är trasigt men du själv inte längre använder kan du göra rent och lämna till återbruk på återvinningscentralen eller till närliggande second hand.